اینجا ...

شروع آینده موفق در معامله و تحلیلگری

افزایش مهارت های تخصصی بازار مالی

24 دوره آموزشی
257 دانشجو
4 استاد مجرب
410 ساعت آموزش
آموزش

دوره های پرطرفدار

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
18
150,000 تومان
6
1,100,000 تومان
0
1,500,000 تومان
100%
تخفیف
21
600000 – رایگان!
1
1,000,000 تومان

موفقیت های ما به روایت ارقام...

اعتماد شما سرمایه ماست...

18
دوره آموزشی

246
دانشجو

1200 ساعت
ساعت آموزش

5
تعداد اساتید