آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

0
3,650,000 تومان
11
1,500,000 تومان
30
150,000 تومان
9
1,100,000 تومان
0
1,500,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

0
3,650,000 تومان
11
1,500,000 تومان
30
150,000 تومان
9
1,100,000 تومان
0
1,500,000 تومان