دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
خانه / کدال آنالیز

کدال آنالیز

ثبت رکورد بالاترین فروش چکاپا علی رغم افت نرخ های فروش

شرکت صنایع کاغذ پارس ” چکاپا ” گزارش فعالیت ماهانه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش چکاپا تولید کاغذ پارس در شهریور ماه ۹۸ بیش از ۴۷۰۰ تن انواع محصول را تولید کرده که در مقابسه با ماه قبل کاهش اندکی داشته اما …

بیشتر بخوانید »

فروش ۱۶۰۰ میلیاردی فملی در تیرماه ۹۸

جزئیات تولید و فروش فملی تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ تولید تولید در تیر ماه روندی نسبتا ثابت در مقایسه با ماه های قبل و همچنین مدت مشابه سال قبل داشته است. تولید کنستانتره تفاوت قابل توجهی با مدت مشابه سال قبل ندارد اما تولید کاتد ۱۱ درصد نسبت به تیرماه …

بیشتر بخوانید »

ثبت عملکرد قابل قبول در آمار فصلی ؛فروش صد میلیاردی مادیرا در خردادماه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران گزارش فعالیت خود در دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ را در سامانه کدال منتشر کرد. وضعیت تولید مادیرا در خردادماه توانست بیش از ۳۳ هزار دستگاه از انواع محصولات نمایشی تولید کند که در مقایسه با روند ماه های گذشته مقدار نرمال و …

بیشتر بخوانید »

جهش بزرگ فولاد در رشد تولید و فروش

شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” فولاد ” گزارش فعالیت منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش فولاد تا پایان خرداد ۱۳۹۸ تولید بهترین سه ماهه ابتدایی فولاد مبارکه در دو سال اخیر رقم خورد. فولاد مبارکه در محصولات گرم که مهمترین محصول شرکت به حساب می آید نیز …

بیشتر بخوانید »

عملکرد مطلوب فصلی فملی کاهش فروش خرداد ماه را خنثی کرد

شرکت ملی صنایع مس ایران ” فملی ” گزارش فعالیت منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش فملی تا پایان خرداد ۱۳۹۸ تولید مقدار تولید فملی در خردادماه مجموعا بیش از ۴ میلیون ۱۶۷ هزار تن محصول تولید کرده است که در مقایسه با اردیبهشت ۸۰۰ هزار تن …

بیشتر بخوانید »

رکورد شکنی غشهداب در تولید و فروش

شرکت شهداب ناب خراسان ” غشهداب ” گزارش فعالیت منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش  غشهداب تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ تولید غشهداب در اردیبهشت ماه رکوردی بی نظیر در تولید خود به ثبت رسانده. مجموع تولید شهداب در اردیبهشت ماه به بیش از ۳ هزار تن رسیده …

بیشتر بخوانید »

بهترین عملکرد فصلی فخوز در زمستان

شرکت فولاد خوزستان ” فخوز ” گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش  فخوز تا پایان اسفند ۱۳۹۷ تولید فولاد خوزستان در اسفند ماه بیش از ۸۴۳ هزار تن انواع محصول را به تولید رسانده که کمترین مقدار در ۴ ماه گذشته …

بیشتر بخوانید »

فروش بیش از ۲۶۰۰ میلیاردی فولاد در اسفند

شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” فولاد ” گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را منتشر کرد.   جزئیات تولید و فروش  فولاد تا پایان اسفند ۱۳۹۷ تولید فولاد در اسفند ماه بیش از ۵۶۳ هزار تن انواع محصول را تولید کرده است که در مقایسه با بهمن ماه …

بیشتر بخوانید »

فروش ۱۳۲ میلیاردی پتایر در زمستان

شرکت تولیدی ایران تایر ” پتایر ”  گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش پتایر تا پایان اسفند ۱۳۹۷ تولید ایران تایر در اسفند ماه رشد ۳۱ درصدی در تولید را رقم زد هرچند ۱۹۱۴ تن اندکی کمتر از تولید بهمن ما …

بیشتر بخوانید »

افزایش مجدد نرخ های فروش پکرمان در اسفند

شرکت گروه صنعتی بارز ” پکرمان ” گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را منتشر کرد. جزئیات تولید و فروش پکرمان تا پایان اسفند ۱۳۹۷ تولید شرکت بارز در اسفند ماه بیش از ۶ میلیون کییلوگرم انواع محصول را به تولید رسانده که این مقدار ۸ درصد بیشتر …

بیشتر بخوانید »