پیش ثبت نام دوره تحلیل تکنیکال از صفر تا صد

مدرس: علی پروین

1شرایط پیش ثبت نام
2اطلاعات فردی
  • 1) در این مرحله درخواست دوره آموزشی حضوری ویژه شرکت کنندگان شهرستانی ایجاد شده است.
    2) درخواست پیش ثبت نام اولیه بصورت رایگان بوده و پس از رسیدن به حد نصاب لازم (حداقل 25 نفر) مراحل تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
    3) پیش ثبت نام به منزله ثبت نام نهایی نخواهد بود و تنها در صورت پرداخت کامل شهریه، ثبت نام تکمیل و قطعی خواهد شد. (هزینه دوره به مبلغ 1500000 هزار تومان می باشد.)
    4) زمان و محل برگزاری در شهرستان ها پس از به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان برنامه ریزی و تعیین می گردد. حداکثر پس ده روز از تکمیل ظرفیت پیش ثبت نام مکان و زمان برگزاری مشخص خواهد شد و به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
    5) پس از تکمیل ظرفیت پیش ثبت نام، متقاضیان حداکثر 4 روز مهلت دارند تا ثبت نام خود را تکمیل نمایند در غیر اینصورت از ظرفیت رزرو استفاده خواهد شد.