دوره های حضوری و آنلاین :

1) حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

2) استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.

3) پرداخت شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.

4) امکان تغییر عنوان آموزشی و یا تغییر دوره امکان پذیر نیست، لذا قبل از ثبت نام به این توجه کامل صورت گرفته است.

5) دانشپذیر موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش در قبال اموال همراه دانشپذیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

6) در صورتیکه کلاس تشکیل شود و دانشپذیر پس از حضور در کلاسها اعلام انصراف نماید ، شهریه قابل استرداد نخواهد بود.

7) پس از ثبت نام در کلاسهای آموزشی، دانشپذیر میتواند تا یک هفته قبل از شروع دوره، انصراف خود را از شرکت در کلاسها با تکمیل فرم های مربوطه، اعلام و قرارداد آموزشی خود را با مؤسسه فسخ نماید. در اینصورت با کسر 10% از مبلغ کل شهریه، مابقی به شخص دانشپذیر مسترد میگردد. بدیهیست امکان انصراف تنها در اینصورت امکانپذیر بوده و پس از آن، اعلام انصراف پذیرفته نخواهد شد و امکان استرداد شهریه و یا انتقال آن به دیگر خدمات آموزشی میسر نمیباشد حتی اگر دانشپذیر در کلاس حاضر نگردد.

8) در دوره های آنلاین و حضوری پخش و انتشار هرگونه فایل صوتی و تصویری از کلاس در اینترنت و شبکه های اجتماعی اکیدا ممنوع می باشد.

9) در دوره هایی که ثبت نام آنها در مرحله پیش ثبت نام می باشد ،شروع دوره منوط به تکمیل ظرفیت این دوره ها می باشد ، پس از تکمیل ظرفیت با فاصله 7 الی 10 روز و یا کمتر دوره آغاز و قبل از شروع به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی لازم به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تکمیل ظرفیت شهریه ثبت نام کنندگان قابل استرداد می باشد.