اینجا ...

شروع آینده موفق در معامله و تحلیلگری

افزایش مهارت های تخصصی بازار مالی

24 دوره آموزشی
257 دانشجو
4 استاد مجرب
410 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
0
3,650,000 تومان
11
1,500,000 تومان
30
150,000 تومان
9
1,100,000 تومان
0
1,500,000 تومان

موفقیت های ما به روایت ارقام...

اعتماد شما سرمایه ماست...

20
دوره آموزشی

127
دانشجو

1200 ساعت
ساعت آموزش

5
تعداد اساتید